Kilpailun säännöt

Osallistumalla arvontaan Lapin Liha Oy:n sivustolla hyväksyt nämä kilpailuja ja arvontoja koskevat säännöt.

 

Kilpailun järjestäjä: Lapin Liha Oy, PL 8176 / Ahjotie 9, 96101 Rovaniemi

Osallistumisaika: Lapin Liha Oy järjestää arvonnan ajalla 1.-6.9.2021. Arvontaan ei voi osallistua osallistumisajan päätyttyä.

Osallistuminen: Arvontaan osallistutaan tykkäämällä ja kommentoimalla Lapin Liha Oy:n julkaisua Facebook-sivulla (LapinLiha) tai Instagram-sivulla (Lapin_Liha). Tykkäämällä ja kommentoimalla julkaisua osallistuja hyväksyy nämä kilpailusäännöt. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran.

Osallistujat: Arvontaan voivat osallistua 13 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset, lukuun ottamatta Lapin Liha Oy:n työntekijöitä perheineen sekä yhteistyökumppaneita tai muita tahoja, jotka liittyvät ammattimaisesti tähän kampanjaan ja sen organisointiin.

Kilpailun voittaja: Arvonnan voittajan arpoo Lapin Liha Oy:n osoittama henkilö. Arvonnan tuloksesta ei voi valittaa. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, ja voittajan nimi julkaistaan myös Järjestäjän Facebook-sivulla (LapinLiha) ja Instagram-sivulla (Lapin_Liha). Mikäli voittajaa ei tavoiteta kuuden (6) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja. Järjestäjän sustanon 250 in bodybuilding työntekijät, kilpailun yhteistyökumppaneina toimivien yritysten työntekijät, kilpailun järjestelyissä osallisena olleiden yritysten työntekijät ja edellä mainittujen perheenjäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.

Kilpailun palkinnot: Arvonnan voittaja saa 42-58 euron arvoisen aamiaislahjakortin valitsemaansa Lapland Hotelsin kaupunkihotelliin. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Järjestäjä toimittaa palkinnon voittajalle Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

Arpajaisvero: Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa Järjestäjä.

Kirjoitusvirheet ja muut tahattomat virheet: Lapin Liha Oy tai muut arvontaan liittyvät tahot eivät ole vastuussa mahdollisista kirjoitusvirheistä tai muista arvontaan liittyvistä virheistä.

Henkilötietojen käsittely: Lapin Liha Oy ei kerää arvontojen aikana mitään muita kuin arvonnan suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja (osallistujan nimi, osoite ja puhelinnumero). Henkilötietoja ei toimiteta eteenpäin eikä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot hävitetään palkintojen toimittamisen jälkeen. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Internet-sivuillaan, Facebook-sivullaan ja Instagram-sivuillaan.

Tuotemerkki ja tekijänoikeus: Kaikki tällä verkkosivustolla esiintyvät tuotemerkit ja muu materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla, ellei toisin mainita, eikä niitä voida käyttää ilman Lapin Liha Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Järjestäjän vastuu: Lapin Liha Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Muut ehdot: Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Lapin Lihan niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Lapin Lihasta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Lapin Lihalla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta. Lapin Liha Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää arvonta Järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen.

Lapin Liha Oy:n sivustolla järjestettävät kilpailut ja arvonnat eivät ole millään tavalla sponsoroituja, kehotettuja, hallinnoituja tai ylläpidettyjä Facebookin toimesta eikä se myöskään liity niihin.