Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är Polaricas register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Registeransvarig

Polarica AB, Järnvägsgatan 35, 95337 Haparanda

Kontaktperson i registerärendet

Niklas Lindström, niklas.lindstrom@polaricavilt.se

Användarregister för webbtjänster, register över samarbetspartner

Denna beskrivning redogör för vilka uppgifter som samlas in om Polaricas samarbetspartner, kontaktuppgifter samt besökare på Polaricas webbplats samt hur uppgifterna används.

Registrets datainnehåll, lagring och användning av uppgifter

Uppgifter som lagrats i registret är: personens namn, ställning, /företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress). Uppgifterna som lagras i registret är sådana som personen själv uppger, t.ex. i meddelanden som skickats med hjälp av webbformulär, per e-post, per telefon, via tjänster inom sociala medier, i samband med avtal, möten eller andra situationer där personen lämnar ut sina uppgifter.

Polarica lämnar aldrig ut de insamlade uppgifterna till en tredje part, förutom om Sveriges myndigheter så kräver.

Syfte med behandling av personuppgifter:

  • sköta kundrelationen och kundtjänsten
  • behandla uppgifter om webbplatsbesökare för att säkerställa och utveckla webbplatsens funktionalitet
  • behandla personuppgifter för ändamål relaterade till den personuppgiftsansvariges produkter och tjänster, till exempel utveckling, tillhandahållande, förverkligande och marknadsföring av produkter och tjänster.

Dessutom kan personuppgifter som har sparats i registret behandlas i enlighet med förutsättningarna i dataskyddslagstiftningen i den personuppgiftsansvariges kommunikation till intressenter, till exempel relaterat till nyhetsbrev, elektroniska utskick och elektronisk direktmarknadsföring.

Vid utskick av nyhetsbrev använder vi oss av den amerikanska tjänsten MailChimp. MailChimp ansvarar i sin tur för att följa dataskyddslagstiftningen. Personuppgifter kan på uppdrag av behandlaren även behandlas utanför EU och EES, men behandlaren förbinder sig till att uppfylla sina skyldigheter enligt EU:s dataskyddsförordning vid överföring av uppgifter. Mer information om MailChimps dataskyddspraxis finns här.

Principer för skyddet av registret

I behandlingen av registret iakttas omsorgsfullhet och uppgifter som behandlas med hjälp av it-system skyddas på vederbörligt sätt. Den uppgiftsansvarige ser till att de lagrade uppgifterna behandlas konfidentiellt och enbart av de anställda till vilkas befattningsbeskrivning det tillhör.

Rätt att kontrollera och radera uppgifter och förbjuda att personuppgifter behandlas

Var och en som uppgett sina uppgifter har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om honom eller henne och att begära att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras eller att en bristfällig uppgift kompletteras. Om en person vill kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats eller begära att uppgifter korrigeras ska begäran skickas skriftligen till Polarica. Polarica kan vid behov be den som framför begäran att styrka sin identitet. Polarica svarar sina kunder inom den tid som fastslås i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Uppgifter kan raderas på personens begäran eller när affärsförhållandet upphör.

Man har rätt att vägra förbjuda att ens uppgifter behandlas och lämnas ut för direktreklam och annan marknadsföring.

Cookies

Polarica använder cookies på sin webbplats för att förbättra besökarupplevelsen. Cookies är småtextfiler som på webbläsarens begäran sänds till användarens dator och lagras där. Cookies används för att ge besökarna tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att samla in begränsat med information om besökarna.

Vi använder tredjepartscookies (t.ex. Google Analytics och Facebook-pixeln) för att lagra anonym statistik över hur besökarna på webbplatsen använder den. Med hjälp av dessa cookies insamlas inga personliga uppgifter, såsom namn eller e-postadresser.

Till exempel Facebook-pixeln möjliggör att man kan visa annonser för rätt personer och skapa målgrupper i annonseringssyfte. Pixeln identifierar inte besökarna som personer utan användarna förblir anonyma för webbtjänstens producent.

Cookies kan blockeras genom webbläsarens inställningar. Om användningen av cookies på denna webbplats blockeras kan det hända att en del av tjänsterna eller vissa delar av sidan inte fungerar korrekt.

På webbplatsen kan det finnas länkar och kopplingar till tredjepartswebbplatser, till exempel till Facebook och YouTube som administreras av Google. Innehåll från dessa laddas upp från tredjepartsservrar. Facebook, Google och andra motsvarande tjänsteleverantörer kan samla in uppgifter om användarens besök enligt gällande villkor.