Ren – en kultur och livsstil i norr

Renen är ett halvdomesticerat hjortdjur som lever i det arktiska Europa och Asien. Renen strövar fritt på tundrans och taigans betesmarker, där de lever av det som naturen bjuder: lavar, gräs, kvistar och svampar.

De strövar i hjordar av olika storlekar, från ett fåtal individer till hundratals djur. Renen vandrar ofta en lång sträcka varje dag i jakt på nya betesmarker. Renen är väl anpassad till det hårda arktiska klimatet. Den tjocka pälsen skyddar dem från kylan, och deras breda hovar gör det lätt för dem att röra sig genom snön, precis som snöskor. Renar av båda könen har horn som de tappar en gång om året och sedan växer ut igen.

Renskötseln är den arktiska ursprungs- befolkningens traditionella livsföring och utgör en viktig del av deras kulturarv. Polarica har som mål att bevara denna livsföring och kultur. Vi vill stödja unga renskötare så att de ska kunna leva av renskötseln och bevara sin egen kultur. På så sätt ser vi samtidigt till att det läckra renköttet får finnas även i framtiden.

Polarica köper sitt renkött, beroende på tillgänglighet, från Sverige, Finland, Norge och Jamalhalvön i Ryssland, där renskötseln har en månghundraårig historia.

Det unika alternativet för hälsan

Ren är ett kött fullt av hälsosamma näringsämnen, och en traditionell delikatess i de nordiska län- derna. Renköttet har höga halter av järn, protein, selen och vitaminer. Renköttet är magert, men har höga halter av nyttiga fettsyror. Det är ett fint kött som är mört och som går snabbt att tilliga.