Tävlingsregler

Polarica Vilt AB: Tävlingsregler 14.–30.4.2021

 

Genom att delta i Polarica Vilt AB:s (arrangör) tävling godkänner deltagaren tävlingsregler och förbinder sig att följa dem samt arrangörernas beslut med hänvisning till tävlingsregler.

Arrangör: Tävlingen ordnas av Polarica Vilt AB (Järnvägsgatan 35, 95312 Haparanda, Sverige)

Kampanjtid: Polarica Vilt AB arrangerar en tävling under tiden 14.–30.4.2021. Inga nya tävlingsdeltagare efter sista datum för deltagande.

Berättigande att delta: I tävlingen kan alla i Sverige fastbosatta, 13 år fyllda privatpersoner deltaga, förutom arrangörernas arbetstagare, samt deras familjemedlemmar.

Att delta: Man kan delta i tävlingen genom att fylla i blanketten på kampanjsidan. Efter att tävlingen avslutats kan nya deltagare inte ansluta sig till tävlingen. Åtgärder som bryter mot reglerna räknas inte med i tävlingen. Att delta är gratis, och det kräver inte att en produkt eller tjänst köpes.

Genomförandet av tävling och priset: Vinnaren får Polaricas viltprodukter till ett värde av 5000 kr. Vinsten hämtas från plats som anvisas av Arrangören, så nära vinnarens hemadress som möjligt. Arrangören kontaktar vinnaren för att ordna leverans av vinsten.

Vinsten kan inte bytas ut mot kontanter eller överflyttas till tredje part. Eventuella skattepåföljder eller lagstadgade betalningar erläggs av arrangören.

Vinnaren i tävlingen utses av en person som utses av Polarica Vilt AB. Vinnaren utses 12.5.2021. Tävlingsresultatet kan inte överklagas. Vinnaren meddelas om vinsten personligen och vinnarens namn publiceras även på Arrangörens Facebook och Instagram (@polaricavilt).

Vinnaren kontaktas via epost. Om arrangören inte lyckas få kontakt med vinnaren inom sex (6) dagar från tävlings avslutning har arrangören rätt att välja en annan vinnare bland alla deltagare. En vinst som inte blivit utlöst ersätts inte, vinsten kan inte bytas till pengar eller överflyttas till tredje part.

Vinnaren ansvarar själv för eventuella kostnader som kan uppkomma för att hämta ut vinsten.

Arrangörens och vinnarens ansvar: Deltagarna befriar arrangören samt arrangörens samarbetspartner från skador som orsakats eller som sägs ha orsakats av deltagandet i denna tävling. Arrangören ansvarar inte för eventuella skador som vinsten eller användningen av vinsten kan ha orsakat. Arrangörens ansvar kan på ingen grund överstiga vinstens värde. Arrangören ansvarar inte för datatekniska problem eller hinder att delta i utlottningen eller mottagandet av vinsten. Vinnaren ansvarar för alla kostnader som hänför sig till vinsten så som laddnings-, rese-, övernattnings-, eller liknande kostnader.

Andra villkor: Tävlingsreglerna gäller alla deltagare. Ifall deltagaren blir misstänkt för missbruk eller för försök att ändra reglerna kan deltagarens deltagande makuleras utan skild anmälan. I händelse att det i arrangörens material, var utlottningen marknadsförts, hittas fel, är kampanjens arrangör inte ansvarig för eventuella följder. Arrangörerna av kampanjen bibehåller rätten till regelförändringar vid eventuella uppkomna feltillfällen. Arrangörerna bibehåller rätten att ändra dessa regler. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna dessa regler och förbinder sig att följa dem. Utöver tävlingsreglerna förbinder deltagare sig även att följa riktlinjer och regler av tjänster oberoende av Polarica, t.ex. Facebook, YouTube eller Instagram.